خط توليد پارکت HDF|خط توليد پارکت لمينيت| پارکت لمينتHDF |خط توليد لمينت HDF|آموزش نصب پارکت لمينت|پارکت|کفپوش پارکت |پارکت لمينت|کفپوش لمينيت |خط توليد پارکت HDF|خط توليد پارکت لمينيت|پارکت لمينتHDF|خط توليد لمينت HDF

آموزش مراحل نصب پارکت لمينت

پيش از نصب بايستي چند نکته مهم را رعايت کنيم :

1 – لمينيت ها را در حداقل 3 ساعت  قبل از شروع به نصب در محل نصب قرار دهيم تا با دماي محيط وفق پيدا کنيد.

2 – کف واحد عاري از هر گونه نم و رطوبت باشد.

3 – کف واحد کاملا تميز باشد.

پس از رعايت موارد فوق، نوبت به مراحل نصب پارکت لمينيت مي رسد :

مرحله1 – ابتدا بايستي جهت کار را تعيين کنيم يا به عبارت ساده تر مشخص کنيم که طول تايل ها بايستي در کدام جهت باشند، که مشخص کردن جهت کار خود کاري تخصصي مي باشد، ولي ما در اينجا سعي مي کنيم تا به صورت ساده اين موضوع را شرح دهيم.

نحوه مشخص کردن جهت پارکت لمينيت :

1 - مهم ترين نکته در انتخاب جهت طول پارکت لمينيت ها اينست که طول تايل ها در راستاي نور باشد، چرا که اين کار در نهايت باعث زيبايي بيشتر لمينيت ها خواهد شد.

2 - عامل بعدي مهم براي انتخاب جهت تايل لمينيت ها اينست که طول تايل ها در جهت طول فضا باشد.

3 - در فضاهايي که تقريبا مربع شکل هستند و طول و عرض ديوار ها تقريبا با هم برابرند، جهت نور را در اولويت قرار داده و طول لمينيتها را در جهت نور نصب مي کنيم.

4 - در فضاهايي که مستطيل شکل هستند و پنجره ها در ديوارهاي طولي قرار دارند، يا به عبارت ديگر جهت نور و طول فضا با هم منطبق نيستند، بهتر است که گزينه نور را حذف کنيم و طول لمينيت ها را در جهت طول فضا نصب کنيم.

مرحله 2 – يکي از ديوارها را که طول بيشتري دارد و تقريبا صاف باشد را به عنوان ديوار مبنا، در نظر گرفته و فوم را موازي با همان ديوار و در کنار ديوار بر روي کف پهن مي کنيم.

مرحله 3 – دقت داشته باشيد که لمينيت ها نبايد به ديوار چسبيده باشند و بايستي حداقل 8 ميليمتر با ديوارهاي جانبي فاصلي داشته باشند، براي اين کار بايستي قطعاتي کوچک به ضخامت هشت ميليمتر فراهم کنيم و اگر امکانش نبود، از آنجايي که ضخامت لمينيت ها نيز8 ميليمتر است، مي توانيم قسمتي از لمينيت ها را بريده و به عنوان قطعات مورد نياز استفاده کنيم، حال قبل از اينکه لمينيت ها را شروع به نصب کنيم اين قطعات را کنار ديوار مي چينيم

مرحله 4 – معمولا نوددرصد کليک يا همان شيارهاي دور تا دورپارکت لمينيت ها طوري طراحي شده اند که بايستي از سمت چپ نصب شوند، با توجه به اين نکته از سمت چپ تايل اول را قرار داده و پس از آن تايل دوم و به همين ترتيب تا به ديوار انتهايي برسيم.

مرحله 5 – تايل آخري که به ديوار مي رسد را بايد برش دهيم، دوراه براي علامت زدن مقداري که بايد بريده شود وجود دارد، اول اينکه مقدار مورد نياز را با متر اندازه بگيريم و روي تايل پارکت لمينت انتقال داده و برش بزنيم و راه دوم اين که تايل مورد نظر را سر و ته کنيم و به ديوار بچسبانيم، محل تقاطع دو تايل را علامت بزنيم و برش بزنيم.

مرحله 6 – در اين مرحله بايد متذکر شويم که نوع چيدمان  تايل پارکت لمينت ها، به چند شکل صورت مي گيرد، چيدمان آجري، چيدمان، در هم، چيدمان پله اي، چيدمان جناقي، از جمله روش هاي چيدمان تايل پارکت لمينت ها هستند، پيشنهاد ما اينست که از روش پله اي براي نصب پارکت لمينت ها استفاده نمائيد. به اين صورت که با توجه به اينکه طول هر تايل تقريبا 120 سانتيمتر است، اگر اين اندازه را تقسيم بر چهار کنيم قطعه اول 120 سانتيمتري و قطعه دوم 90 سانتيمتري و قطعه سوم 60 سانتيمتري و قطعه چهارم 30 سانتيمتري خواهد بود، رديف اولمان را که با يک تايل کامل يعني 120 سانتيمتري شروع کرديم، پس حالا نوبت به قطعه 90 سانتيمتري رسيده است، تايل دوم را برداريد و 30 سانتيمتر ابتداي آن را برش دهيد و با يک تايل 90 سانتيمتري رديف دوم را شروع به نصب کنيد.

مرحله 7 – نوبت به رديف سوم مي رسد حال بايد با يک تايل 60 سانتيمتري نصب را آغاز کنيم و رديف چهارم را با يک تايل30 سانتيمتري، پس از اينکه رديف چهارم نيز به اتمام رسيد بايستي مجددا از يک تايل کامل، يعني 120 سانتيمتري، براي شروع کار استفاده کنيم.

مرحله 8 – نگران پارکت لمينت هايي که بريده مي شوند نباشيد، مي توانيد تايل هاي باقي مانده  را در صورتي که از نظر اندازه مناسب باشند، در ابتداي شروع کار و يا انتهاي رديف ها استفاده کنيد.

مرحله 9 – احتمالا فومي که پهن کرده بوديد را لمينيت ها پوشانيده اند و مجددا بايستي فوم بعدي را پهن کنيد؛ کف را جارو زده و فوم بعدي را روي زمين پهن کنيد، دقت نمائيد که فوم ها نبايد روي هم قرار گيرند و فقط بايد مماس باهم در کنار يکديگر قرار گرفته باشند.

برچسب ها :آموزش نصب پارکت لمينت ، پارکت ، کفپوش پارکت ، پارکت لمينت ، کفپوش لمينيت ،خط توليد پارکت HDF،خط توليد پارکت لمينيت، پارکت لمينتHDF ،خط توليد لمينت HDF،خط توليد پارکت HDF|خط توليد پارکت لمينيت| پارکت لمينتHDF |خط توليد لمينت HDF