دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion |دستگاه اکستروژن|Extruder|اکسترودر| اکسترود | اکستروژن |خط اکستروژن |EXTRUDER |تک مارپيچ |دو مارپيچ

 

انواع اکسترود

اکسترودر (Extruder) به مجموعه مارپيچ حلزوني و قالب پرس، گفته مي‌شود که توسط آن محصول تحت فشار و عبور از مارپيچ حلزوني و قالب پرس با اشکال مورد نظر و اندازه‌هاي معين فراوري مي‌شود.

اکسترودرهاي  داغ:

ماده غذايي در يک ديگ اکستروسيون که بدنه آن دوجداره بوده و در آن بخار جريان دارد و يا در يک مارپيچ گرم داراي بدنه دوجداره، حرارت داده مي‌شود. (در برخي از طرح‌ها، از عناصر گرمادهنده القايي الکتريکي براي گرم کردن مخزناکسترودر استفاده مي‌شود.)

در اثر اصطکاک ميان محصول و مارپيچ و دنده‌هاي داخلي مخزن گرما توليد مي‌شود. تراکم نيز به وسيله افزايش قطر مارپيچ و کاهش خانه‌هاي مارپيچ و استفاده از يک مخزن که در انتها قطرش کاهش يافته و داخل آن مارپيچ‌هايي با قطر کاهش‌يابنده نصب شده و قرار دادن محدوديت در پله‌هاي مارپيچ، با استفاده از يک قالب (منفذ) فشار ايجاد مي‌شود.

براي توليد محصول پف کرده، از فشار زياد و يک منفذ کوچک استفاده مي‌شود. فرآيند توليد محصولاتي مانند پفک بدين صورت است که در هنگام خروج محصول از داخل منفذ ناگهان از فشار کاسته مي‌شود، در اثر اين افت فشار رطوبت به شکل بخار و گاز از محصول خارج شده و فراورده حاصل سبک ولي حجيم مي‌شود. ميزان تصعيد به وسيله فشار و دماي توليد شده در اکسترودر و خواص رئولوژيکي ماده غذايي کنترل مي‌شود.فشار پايين و يا منفذ بزرگ براي توليد فراورده‌هايي با چگالي زياد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.هر دو نوع اکستروسيون‌هاي داغ از نوع فرآيند *HTST هستند و تلفات مواد مغذي و آلودگي‌هاي ميکروبي به حداقل ممکن تقليل مي‌يابند.

اکسترودرهاي  سرد:

در اين تکنيک محصول بدون آنکه فرآيند پخت صورت گيرد به ماده نواري‌شکل تغيير شکل داده، متورم مي‌شود.در اين سيستم، اکسترودر داراي دنده‌هاي عميق است و دستگاه با سرعت کم داخل يک مخزن صاف حرکت مي‌کند تا مواد را با اصطکاک کم اکسترودره کند. از اين سيستم براي توليد ماکاروني، خميرهاي شيرين و ... استفاده مي‌شود.

اکسترودرهاي مارپيچي ساده ( تک مارپيچ )

اين اکسترودرها براساس ميزان برشي که بر ماده‌غذايي ايجاد مي‌کنند تقسيم‌بندي مي‌شوند:

برش زياد (سريال‌هاي صبحانه و غذاهاي تنقلاتي)

برش متوسط (غذاها حيوانات دست‌آموز)

برش کم (ماکاروني و فراورده‌هاي گوشتي)

مارپيچ اکسترودر از قسمت‌هاي متعددي از قبيل قسمت تغذيه (براي کمپرس کردن ذرات به شکل توده همگن)، همزن (براي کمپرس کردن)، مخلوط کن، برش (برش مواد غذايي پلاستيک شده)، بخش برش با قدرت بالا و بخش پخت تشکيل مي‌شود.انتقال مواد از داخل اکسترودرهاي تک مارپيچ به ميزان اصطکاک سطح مخزن بستگي دارد. موادي که به سمت جلو جريان مي‌يابند، برحسب نقش مارپيچ و حرکات پس‌رونده در طول مخزن (جريان فشار و جريان نشست) جابه‌جا مي‌شوند.فشار به وسيله بالا رفتن ميزان آن در پشت منفذ قالب و جريان مواد بين مارپيچ و مخزن تنظيم مي‌شود.

اکسترودرهاي دوقلو

اکسترودرهاي مارپيچ دوقلو به شکل 8 در داخل مخزن دوران مي‌کنند و براساس جهت دوران و مسيري که مارپيچ‌ها به شکل دايره درمي‌آيند تقسيم مي‌شوند.مارپيچ‌هايي که به شکل Co – rotating درمي‌آيند اغلب براي کاربردهاي فراوري غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دوران مارپيچ‌ها موجب جلو بردن مواد از داخلاکسترودر شده و تشکيل حلقه اختلاط را بهبود بخشيده و از دوران مواد در درون مخزن جلوگيري مي‌کند.

مزاياي اکسترودرهاي مارپيچي دوقلو :

 

 1 -مزاياي اکسترودرهاي مارپيچي دوقلو در مقايسه با مارپيچ ساده که بايد از ماده پر باشد تا به درستي عمل کند، ميزان ورودي مواد به داخلاکسترودرهاي مارپيچي را مي‌توان مستقل از ميزان ماده تغذيه شونده و نوسانات ميزان توليد داخل مارپيچ تنظيم کرد.

2- دستگاه‌هاي دومارپيچه مي‌توانند مواد با رطوبت بالا يا ساير محصولاتي که در نوع ساده مي‌لغزند و به خوبي منتقل نمي‌شوند را جابه‌جا کند و انعطاف‌پذيري بيشتري در توليد دارند.

3- در اين نوعاکسترودر براي کنترل فشار در مخزن، از نقل مکان به جلو يا عقب استفاده مي‌شود.

4- در بخش تخليه کم، فشار لازم براي عمليات اکستروژن تامين‌شده و در معرض بخش کوچک‌تر ماشين قرار مي‌گيرد.

5- دوقلو در حالي کهاکسترودرهاي تک‌ مارپيچ محدود به دامنه ويژه‌اي از اندازه ذرات گرانولي هستند، اکسترودرهاي دوقلو مخلوطي از اندازه‌هاي ذرات، از پودر نرم تا غلات را فراوري مي‌کنند.

 

برچسب ها :دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion |دستگاه اکستروژن|Extruder|اکسترودر| اکسترود | اکستروژن |خط اکستروژن |EXTRUDER |تک مارپيچ |دو مارپيچ